ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมบุญบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
    โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้ชื่ออาคารว่า "อาคารเรียนหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก"  ทั้งนี้ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณไว้ที่  49 ล้านบาท  อาคารประกอบไปด้วย ตัวอาคารเรียน จำนวน 4 ชั้น กว้าง 11 เมตร  ยาว 44 เมตร   โรงอาหาร ช้้นเดียว กว้าง 9.80 เมตร ยาว 30 เมตร  และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครบทุกชั้นเรียน  มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกนึกถึงและบูชาคุณหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกให้มีอาคารเรียนที่เพียงพอ  ในการนี้ คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ทำบุญมหากุศล อานิสงค์อันยิ่งใหญ่ ด้วยการร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  405-0-840677  ชื่อบัญชี : โรงเรียนวัดศรีจันทร์ (เพื่อสร้างอาคารเรียนบูชาคุณหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) หรือ ด้วยการสแกนผ่าน QR Code  ตามภาพด้านล่างนี้    ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์แห่งการบริจาคในครั้งนี้   จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านพร้อมครอบครัวและญาติมิตร ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ตราบถึงพระนิพพานเทอญฯ
 
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,15:09   อ่าน 3691 ครั้ง