ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชโรงเรียนวัดศรีจันทร์

คำร้อง-ทำนอง : ผศ ทรงวุฒิ ศรีวิไล
ขับร้อง :คุณครูชัชวาลย์ สาครเสถียร

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ศรีผ่องพรรณมิ่งขวัญแผ่นดิน
ยึดมั่นในความสามัคคีน้องพี่มีใจใสริน
ภูวมินทร์เทิดทูนแนบใน

จันทร์นวลขาวส่องมองใสผุดผ่องทั่วท้องฟ้าไกล
แม้นมืดในดงพงไพรถึงอยู่ในแคว้นแดนใด
กระจ่างใจสว่างทางก้าวเดิน

พระพุทธ พระธรรมนำพาพระสังฆา  เราไม่ห่างเหิน
คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรมนำให้พวกเราจำเริญ
เส้นทางคงไม่ไกลเกินก้าวเผชิญ เชิดวิชาการ

โรงเรียนวัดศรีจันทร์ศรีผ่องพรรณมิ่งขวัญเนิ่นนาน
พ่อแม่คุณครูอาจารย์น้อมมอบกายใจดวงมาน
การศึกษาพาชีวิตรุ่งเรือง


มาร์ชโรงเรียนวัดศรีจันทร์


MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.84 MB