ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย

มื่อวันที่่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล) โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่น  ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย ณ วัดป่าธรรมอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีวัตถุประสงค์

    ๑. ผู้เรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่พบเห็นด้วยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ประสบการณ์ตรง
   
๒. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
   
๓. ผู้เรียนวางตัวเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานที่
   
๔. ผู้เรียนพัฒนาตนเองทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต
   
๕. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
มีครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ คน  (คลิ๊กที่ภาพเพื่อชมภาพขยาย)

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562,13:49   อ่าน 809 ครั้ง