ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
       โรงเรียนวัดศรีจันทร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และได้สมัครเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาเดิม ปี2563  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนเก่าที่มีความตั้งใจอุตสาหวิริยะ ในการเล่าเรียนศึกษา และเป็นการช่วยแบ่งปันภาระให้กับผู้ปกครอง โดยมีพระครูสุทธิจิตติมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลาหลักคำ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น (คลิ๊กที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย)
ผู้ปกครองลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับลูก ๆ
ผู้ปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบทุนฯ
ประธานในพิธี พระครูสุทธิจิตติมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
นักเรียนชั้น ม.1 ชาย เข้ารับมอบทุนการศึกษา
นักเรียนชั้น ป.1 ชาย เข้ารับมอบทุนการศึกษา
นักเรียนชั้น ป.1 หญิง เข้ารับมอบทุนการศึกษา
นักเรียนชั้น ม.4 หญิง เข้ารับมอบทุนการศึกษา
นักเรียนชั้น ม.4 ชาย เข้ารับมอบทุนการศึกษา
นักเรียนชั้น ม.1 หญิง เข้ารับมอบทุนการศึกษา
คุณครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่รับมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่รับมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่รับมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับลูก ๆ นักเรียน และร่วมเป็นสักขีพยาน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,18:48   อ่าน 148 ครั้ง