ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 1/2563

        โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่มานิเทศการสอนของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามรอบการติดตาม นิเทศ การสอน ในปีการศึกษา 1/2563    โดยได้ให้คำแนะนำ  ชี้แจง ข้อดี ข้อเสีย ของการสอนของคณะครู ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน อย่างมาก   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  (คลิ๊กที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย)

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2563,17:36   อ่าน 139 ครั้ง