ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมและติดตามผล การก่อสร้างอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
        คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นำโดย พระเดชพระคุณพระราชพุทธิมุนี ประธานกรรมการฯ นำคณะกรรมการบริหารเข้าตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ สูง 4 ชั้น จำนวน18 ห้องเรียน 1 ห้องประชุมใหญ่ และ 1 โรงอาหารใหญ่ ในงบประมาณก่อสร้าง  49 ล้านบาท ซึ่งได้ทราบว่าผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด สำเร็จแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563  (คลิ๊กที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย)
พระเทพพุทธิมุนี ประธานกรรมการบริหารฯ ตรวจเยี่ยมหน้างานการก่อสร้างอาคารฯ
คุณเดชาวิทย์ วิศวกรภาคสนาม อธิบายงานการก่อสร้างให้คณะกรรมการบริหารทราบ
กรรมการบริหาร เดินตรวจเยี่ยมการก่อสร้างทุกจุดของอาคาร
อธิบายการมุงหลังคาโรงอาหาร ให้คณะกรรมการทราบ ผลดี-ผลเสีย ของสรรไทยหุ้มฟองน้ำ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2563,13:20   อ่าน 144 ครั้ง