ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class. โรงเรียนวัดศรีจันทร์
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class. ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lessson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach ตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง. โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ขอนแก่น. วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2564,21:15   อ่าน 53 ครั้ง